PRIROČNIK ČUDOVITO

Uvodni priročnik Življenje JE ČUDOvito, je nastal izključno iz želje vseh tedanjih uporabnikov, prostovoljcev in članov Zavoda.

Idejni vodja in izvajalka programov ga je napisala brez vnaprejšnje določenosti, kaj in kako napisati, tako je bil napisan povsem spontano. V njem so zajete nekatere blokade, ki jih človek skozi vzorce in pretekle izkušnje nosi s seboj in katere vplivajo na kvaliteto in kvantiteto vsakdanjega življenja.
Priročnik se lahko uporablja tudi tako, da ga »lastniki« v dogajanjih, ki jih bremenijo, ali ob počutju, ki ima bremenilno značilnost, preprosto odprejo na nedoločeni strani, kjer bodo dobili tudi »odgovor«, s katerim lahko pridobijo vpogled v vzrok dogajanja ali počutja.

Priročnik je oblikovala prav tako članica Zavoda , Urška,  naslovnica pa je iz pomenskega logotipa nastala izpod umetniških rok ERES.

Priročnik je bil napisan izključno za člane in uporabnike Zavoda in bi lahko rekli, da ima predvsem »interni« značaj. Nekaj priročnikov JE vsekakor »namensko romalo« tudi izven Zavoda, a kot že napisano: dejansko Z NAMENOM.