DELAVNICE, PREDAVANJA, SEMINARJI

Delavnice, predavanja in seminarji temeljijo na dolgoletnih raziskovanjih in izkušnjah posameznikov, družin in različnih skupin. Izvajajo se v različnih sklopih, prilagojene pa so tudi posameznim željam skupinam in posameznikom. Na naših delavnicah se posameznikom NIKOLI ni potrebno izpostavljati, saj so delavnice  vedno podkrepljene s praktičnimi primeri iz preteklih izkušenj ljudi.  V razprave ali v praktične primere iz lastnih izkušenj, se vključijo udeleženci izključno po lastni želji. Torej ste lahko brez sleherne skrbi pri nas aktivni ali pasivni udeleženec.

Aktivnosti, ki jih v Zavodu izvajamo že dolga leta, so delavnice, predavanja in seminarji na teme:

MIDVA

V našem Zavodu dajemo ogromen poudarek na odnos v partnerstvu. Zavedamo se namreč, da je prav ta tisti, ki bo dolgoročno močno vplival na počutje in vso družino, saj je v današnjem svetu vse preveč bolečine ob razhodih in ločitvah. Ko se najdeta dva, ki ju združi ljubezen, sta vsak zase za njun odnos tudi odgovorna. Vendar: v medsebojni odnos sta partnerja prinesla dosedanje življenje, svojstven pristop do njega in situacij in ogromno vzorcev. In vse to vpliva na njun odnos. Pogosto se  ali vedno bolj oddaljujeta ali z dejanji rušita ljubezen. Vendar z zavedanjem odgovornosti in dejanskega nadgrajevanja svojih pristopov oziroma odnosa, lahko njun odnos OSTANE, ali POSTANE takšen, kot si ga želita OBA: ČUDOvit v vsej harmoniji , zaupanju in podpori obeh.

Delavnice tako vključujejo pomembnost ODNOSA do sebe in do partnerja, kar pomeni, da lahko raziskujemo kakšno je naše trenutno partnerstvo ali  kakšna so bila naša pretekla partnerstva in kako skozi raziskovanje pridobljenih izkušenj in vzorcev priti v partnerskem odnosu do tistega odnosa, ki si ga želimo.  Posledično delavnice vključujejo tudi pomen odnosa v celotni družini.

Delavnice potekajo občasno, a tudi kontinuirano, pri čemer se nadgrajujejo. Občasno (glede na temo) potekajo tudi na način predavanja. Primerne so za posameznike ali pare, od šestnajstega leta dalje.

DELAVNICA BITI ŽENSKA IN DELAVNICA BITI MOŠKI

Ločeni delavnici

»Biti ženska« so delavnice za mladostnice in  ženske, kjer raziskujemo in spoznavamo sebe kot DEKLE in ŽENSKO: tako v zunanji kot v notranji podobi. Biti moški pa so delavnice za FANTE in MOŠKE, s povsem istim namenom.

Z emancipacijo, preobilico dela in milijon obveznosti,  so mnoga dekleta, ženske, žene in matere že zdavnaj izgubile tisti svoj občutek, kdo in kaj so. Prav tako se zaradi navedenega preobremenijo, njihove prioritete pa so pogosto usmerjene v zahtevnost vsakdana, kjer se ne, kjer se ne zmorejo ali tudi ne znajo, izraziti kot DEKLETA in ŽENSKE. Koliko del opravljate ženske?  Delavnice vključujejo tudi vpogled v svet moških. Poglobljen vpogled vase in pridobivanje svoje čudovitosti je tisto, katero vsako posameznico sooči z lastnim videnjem svoje celotne podobe, predvsem pa s tem, kako svojo čudovitost, svoj zunanji in svoj notranji svet tudi IZRAZITI.

 

In na drugi strani so MOŠKI tisti, ki najpogosteje zatrjujejo, da preprosto ne vedo več, kaj v odnosu do ženske smejo, predvsem pa »kaj je narobe in kaj prav« ter da »ne razumejo žensk«. Zato se na delavnicah »Biti moški« poglobljeno ukvarjamo s vpogledom v ženski svet, a vendarle prav tako  s soočanjem spoznavanja sebe, svoje podobe: notranjim in zunanjim svetom, s samozaupanjem, lastnim odnosom do sebe, tudi z načinom komunikacije z žensko in še in še z namenom IZRAZITI se kot »tisti FANT ali MOŠKI, kot sem in kot TAKŠEN fant ali moški, mož ali oče, kot ga želim in ga želijo tudi ostali ob meni«.

DELAVNICA ZA OTROKE

Na našem Zavodu so otroci za nas resnično NAŠI SONČKI IN BOGASTVO. In ne samo v besedi. V celoti se zavedamo pomembnosti odnosa do otrok, predvsem pa brezpogojnosti, ki jo potrebuje vsak otrok. Zato že leta izvajamo po Sloveniji kontinuirane delavnice (redne mesečne ali redne dvakrat na mesec), kjer skozi zabavo in igro vzpostavljamo odnos do malčkov in jim hkrati dajemo možnost, da se izražajo na svoj način. Skozi navedeno pa je poudarek na pridobivanju samozaupanja in samozavesti, samospoštovanja in spoštovanja, komunikacije, vedenja, načina izražanja staršev, do bratov in sester,  do sošolcev, prijateljev, vzgojiteljev, učiteljev in vseh ostalih ljudi.

Delavnice za otroke so tiste, ki so v podporo in pomoč staršem in otrokom. Kontinuiranost delavnic je pomembna iz preprostega razloga: samo ena, dve ali tri druženja zagotovo niso tista, ki bi prinesla dolgoročne uspehe ali spremembe. Za to je potreben dejansko ČAS. Čas in potrpežljivost, saj se otroci vsak dan soočajo z različnimi dogajanji: doma, v vrtcu, v šoli. Izpostavljeni so volji in razpoloženju staršev, učiteljev in sošolcev. Hkrati pa že imajo tudi lastne vzorce. Z neobremenjenimi, pestrimi in zabavnimi delavnicami pridobivajo SEBE in tisti odnos do sebe in vseh ostalih, ki jim PRIPADA. Nekateri »naši« otroci so zdaj že mladostniki ali odrasli ljudje. Mnoge med njimi smo »spremljali« in podpirali dolga leta. In večina med njimi se danes v odnosih in v svetu znajdejo na način, ki jim, ne glede na dane situacije, nikoli ne zmanjšajo in ne uničijo, kar so pridobili: SEBE v vsej svoji čudovitosti.

Delavnice so primerne za otroke v starosti od tretjega leta dalje. Izvajajo se v manjših skupinah, da se lahko otrok čimbolj izraža in pridobi kot posameznik največ zase. To pa je tudi cilj vseh izvajalcev delavnic.

V kolikor si takšne delavnice želite tudi v vašem kraju, pa pri vas še ne potekajo, se bomo potrudili in izvajalce pripeljali tudi v vaš kraj. Zaenkrat se delavnice izvajajo v Kamniku, v Slovenj Gradcu, v Piranu in v Mariboru.

MOJE TELO IN JAZ

Za vzdrževanje, čiščenje, nadgrajevanje in ohranjanje svojega telesa in duha na način, kakršnega si želimo, pravzaprav nikoli ni ne »skrajni« in ne »zadnji čas«. Je SAMO ČAS. Zdaj. In nikoli ne moremo reči: zdaj smo naredili VSE, nič več nam ni treba narediti zase ali za svoje telo. Sebe in svoje telo namreč živimo, zato ga negujemo in z njim ravnamo prijazno. Kako? Več načinov in več pristopov je. Celostni pa zajema vse tisto, kar je skozi raziskovanje na delavnicah primerno SAMO VAM in VAŠEMU TELESU.

Na delavnicah se posvečamo izključno sebi: svoji notranjosti in svoji zunanjosti. Ker je vsak posameznik individuum, delavnice celostno zajemajo vsa področja, ki vplivajo na nas, na naša življenja in s tem tudi na naše telo.

Čustva, prehrana, gibanje: in še marsikaj se najde, kar vpliva na nas. Zato raziskujemo in se učimo poslušati in slišati sebe – ter prepoznati , torej »slišati« tudi svoje telo.

Delavnice so razgibane in vključujejo tako predavanja kot gibanje, zabavo in način prehranjevanja. Primerne so za slehernega človeka, ki si želi naučiti poslušati sebe: prepoznati svoje telo in SEBE v celoti. Način izvajanja se prilagaja tako skupini kot posameznikom s pomembnim sporočilom: TAKO LAHKO NAREDIMO ALI DELAMO: A LE, ČE VAM IN VAŠEMU TELESU TO USTREZA. Odločitve so vedno samo VAŠE, ne glede na program. Zato pa je tu naša podpora, da se lahko IZRAZITE v celoti. Programi so primerni tudi za vse, ki bi radi svojo težo IZGUBILI ALI  PRIDOBILI, ali samo primerno OBLIKOVALI TELO. Morda želite samo spremeniti način prehranjevanja? Gibanja? Program je namenjenem vsemu, kar potrebujete In tudi tistim, ki samo želijo vzpostaviti ravnovesje, skladno njihovim željam in njihovemu telesu.

Delavnice izvajamo v različnih krajih: po navadi trajajo tri dni. Včasih so tudi enodnevne, 1x letno pa so tudi enotedenske.

 

POMEN ODNOSOV V KOLEKTIVIH

Delavnice, namenjene podjetjem in organizacijam so tiste, ki vsakemu delodajalcu omogočajo, da poleg izboljšanja odnosov v svojem kolektivu doprinesejo k uspešnosti podjetja oziroma organizacije ter dolgoročno odpravijo ali preprečijo nesoglasja in neuspehe. Vlaganje v delavce se  vedno obrestuje.

Različne motivacije in motivacijske metode, ki jih že marsikje uporabljajo, prinašajo povsem različne rezultate. Večinoma so tudi ti rezultati različni in, kot pozitivni, predvsem kratkoročni, saj so motivacijske metode točno tako različne, kot so po načinih spodbujanja in motivacije, oziroma sprejemanje le-teh, različni v sebi tudi ljudje. Na posameznike namreč ne vpliva le njihovo delo, podrejeni, nadrejeni, okolje, v katerem dela itd., temveč so posamezniki kot celota v vsem tem »stresnem« načinu življenja obremenjeni zaradi nešteto vplivov na njihova življenja. Žal večinoma metod pozablja na bistveno: vsak delavec je predvsem samo ČLOVEK. Torej oseba, katere življenje poteka velik del na delovnem mestu, na ta del pa nedvomno vpliva njihovo življenje na sploh. Če se še tako trudimo ljudem dopovedati, da je služba vendarle služba, torej pomembna stvar, ki mu nudi preživetje in naj zato vendarle opravlja svoje delo, kot se to od njega pričakuje in zahteva: dejanskega stanja posameznika dolgoročno s tem ne moremo spremeniti, ker nanj tudi nimamo vsesplošnega vpliva.

DELAVEC KOT ČLOVEK

Deluje zavestno ali podzavestno v skladu z dogajanji okoli njega. Ker je, kot je že navedeno, ČLOVEK, pa nanj vpliva predvsem ODNOS, ne glede na finančno spodbudo ali stimulacije. Vsak delodajalec lahko s svojim odnosom do delavca naredi ogromno za to, da bo delo potekalo, kot si to tudi želi. Večinoma delujejo že malenkosti, ki delavcu pokažejo: »Zavedamo se, da ste tu. Zavedamo se, da ste pomembni. Zavedamo se, da je z vami naše podjetje lahko še uspešnejše …«

V te namene naš Zavod izvaja različne delavnice, ki jih lahko podjetja vključijo v svoje programe, s katerimi bodo delavcem pokazali in povedali točno to – in še mnogo več. Svojemu podjetju oziroma organizaciji pa zagotovili možnost dolgoročne uspešnosti. Delavnice izvajamo na vašem delovnem mestu, v kolikor imate primeren prostor. V nasprotnem primeru se izvedejo v prostorih Zavoda, oziroma po dogovoru.

Nekaj predlaganih že izvedenih delavnic na TEME

  1. JAZ NA DELOVNEM MESTU (splošne – obsegajo pomen posameznika s poudarkom na odnosu do sebe in dela, ki ga opravlja) Predlagana in priporočena  delavnica kot preddelavnica za vse ostale.
  2. JAZ V ODNOSU »PODREJENI – NADREJENI/NADREJENI – PODREJENI« (specificirano na odnos do nadrejenih in podrejenih)
  3. POMEN KOMUNIKACIJE v delovnem okolju (splošno – osredotočenost na pomen ter posledice nekomunikacije oziroma nezadostne ali nepravilne komunikacije; sprejemljivost in nesprejemljivost)
  4. KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU (specificirana na dotične vsakodnevne potrebne, nujne in obvezne načine komuniciranja; kako se odzivati na različne situacije; kako se izražati v določenih situacijah.. itd.. – praktični primeri dejanski in ponazoritveni).
  5. DELO POD PRITISKI IN STRESOM (specificiran na zaposlene na delovnih mestih, kjer so nenehno izpostavljeni stresu: torej različnim pritiskom: množica ljudi, posebni pogoji dela, vezanost na roke, nestalen delovni čas, odgovornosti, itd…)
  6. OSEBNI PRISTOPI DO POSAMEZNIH ZAPOSLENIH (na željo delodajalca se opravijo tudi enourni do triurni osebni pristopi do zaposlenih)
  7. CELOSTNI PRISTOPI (splošen sklop vseh delavnic – od tč. 1 do 6. )

DRUGE, OBČASNE DELAVNICE

MATI IN HČI

FINANCE IN JAZ

ZACVETIMO

ZDRAVJE IN JAZ